Maklumat Informasi PPID

Maklumat Pelayanan 

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku